Dự kiến thời gian ra mắt sách “Tài chính vận động, Khởi nguồn từ chuỗi giá trị kết nối”

Dự kiến trong quý 1/2023, mình sẽ cho ra mắt sách “Tài chính vận động, Khởi nguồn từ chuỗi giá trị kết nối” phiên bản đầu tiên. Đây là những kiến thức mà mình học hỏi được và đã chạy trãi nghiệm thực tế và đã được những thành công nhất định.

Mong muốn của mình là mang lại thật nhiều giá trị cho cộng đồng nhà đầu tư tài chính cá nhân thông qua các kênh đầu tư khác nhau như bất động sản, chứng khoán, hàng hoá phái sinh, forex, crypto để tạo ra chuỗi giá trị kết nối dòng tiền.

SÁCH CỦA ĐỨC