Kinh nghiệm lập dự án Kinh doanh Homestay vùng biển

Dưới đây, là bài viết mình chia sẻ cơ bản về lập dự án kinh doanh homestay vùng biển dưới góc nhìn cá nhân của mình.

Các bước lập dự án kinh doanh Homestay vùng biển

Bước 1: Lập dự án tổng thể

Bước 2: Chọn vị trí xây dựng Homestay

Bước 3: Setup nhân sự

Bước 4: Chạy vận hành thử nghiệm

Bước 5: Cân chỉnh lại bộ máy vận hành sau thử nghiệm

Bước 6: Chạy vận hành chính thức

Bước 7: Áp doanh số và áp dụng các kỹ thuật bán phòng, truyền thông Marketing Online

Bước 8: Quay vòng nhanh và mở rộng quy mô