Nên đầu tư Chứng khoán như thế nào trong năm 2022

Đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư đúng đắn, được bảo hộ dưới sở chứng khoán nhà nước. Năm 2021 vừa qua, nhà đầu tư đã ít nhiều gặt hái được thành công từ thị trường vậy. Vậy năm 2022 chúng ta nên đầu tư chứng khoán như thế nào để hạn chế rủi ro.

Góc nhìn của cá nhân của Đức cho năm 2022 về thị trường chứng khoán

  • Cổ phiếu Dịch vụ Stock: Research Job thì Stock đang tuyển mạnh nhân sự, lương cao dẫn tới tài khoản mở mới sẽ tiếp tục tặng => Thanh khoản tốt => Nên xem xét cổ phiếu VPS, VND, TCBS, SSI,… còn dự địa tăng.
  • Cổ phiếu Bất động sản: lãi suất rẻ => Tạo động lực cho thị trường. Nhưng giá Cổ phiếu 2021 tăng nhanh hơn giá bất động sản thực tế => Cân nhắc chọn => Ưu tiên các doanh nghiệp có quỹ đất vùng ven lớn, kết nối hạ tầng đầu tư Công => Từ đây có thể cân nhắc chọn lựa Cổ phiếu tốt.
  • Cổ phiếu năng lượng: đầu tư chứng khoán là đầu tư cho tương lai => Nhóm năng lượng sạch như Hydro, Wind, Solar,… => Cân nhắc chọn GEK, GEX, REE, HDG,… Dầu khí có PVD còn dự địa, giá Oil tăng => Giá cho thuê giàn khoan sẽ tăng.
  • Cổ phiếu Bank: Có thể lãi huy động tăng nhẹ hoặc chạy nằm ngang. Lãi cho vay giảm => NIM giảm; Nợ xấu hợp nhất công bố luôn có độ trể => Cân nhắc chọn.
  • Cổ phiếu ăn theo đầu tư Công: Cao tốc Bắc Nam (HHV có năng lượng và quan hệ tốt); Sân bay Long Thành (VCG) => Giá vật liệu tăng, sắt-thép đã tăng nhiều => Động lực tăng yếu => Đá, dư địa tăng mạnh 2022. Cân nhắc VLB, KSB, DHA, ưu tiên các doanh nghiệp có trữ địa mở đá lớn và còn thời gian khai thác.

GÓC NHÌN MINH ĐỨC